Tags Bài với thẻ "kiểu tóc đi chơi tết"

Tag: kiểu tóc đi chơi tết

2016 là năm của sự năng động cá tính với sự lên ngôi của tóc ngang vai. Tuy nhiên để hoài một kiểu tóc...