Tags Bài với thẻ "tết tóc đi chơi"

Tag: tết tóc đi chơi

2016 là năm của sự năng động cá tính với sự lên ngôi của tóc ngang vai. Tuy nhiên để hoài một kiểu tóc...