Tags Bài với thẻ "tết tóc ngang vai"

Tag: tết tóc ngang vai

2016 là năm của sự năng động cá tính với sự lên ngôi của tóc ngang vai. Tuy nhiên để hoài một kiểu tóc...

Khi sở hữu một mái tóc ngắn thì đồng nghĩa với việc bạn luôn phải giành rất nhiều thời gian để tìm kiểu tóc...